ROX: Umenie Ro(c)ku 2019

ROX: Umenie Ro(c)ku 2019

10. ročník oblastného radcovského kurzu Ro(c)k sa blíži. Čaká nás Umenie Ro(c)ku takzvaný ROX! Môžete sa tešiť aj na náš staronový systém v celkovom hodnotení, ktorý máme odskúšaný z minulých ro(c)kov. Menej makania na skúškach, viac malých priebežných úloh prispôsobených konkrétnemu účastníkovi.

Prihlasovanie

Prihlasovanie je spustené cez tento parádny formulár, ktorý stačí vyplniť a počkať na naše rozhodnutie o prijatí.

Parádny prihlasovací formulár

Prihlasovať sa dá do 31.1.2019, kedy sa formulár uzavrie. Pokiaľ sa do 13.1.2019 nenaplní maximálny počet účastníkov záujemcami z Bratislavskej skautskej oblasti,  budeme rozhodovať aj o prihláškach záujemcov z iných oblastí.

Termíny víkendov

15.2. – 17.2.    Pro venio
15.3. – 17.3.    Zoom
12.4. – 14.4.    Peripetia
10.5. – 12.5.    Ad lib

Cesta za poznaním: 15.6.2019

+ pre ukončenie kurzu je potrebné mať absolvovaný minimálne 8hodinový kurz prvej pomoci alebo zelený stupeň odborky prvá pomoc do konca 4. víkendu.

Cena

40€ /osoba

Poplatok je nutné poslať do prvého víkendu priamo na oblastný účet: SK03 5600 0000 0094 2982 7001, do správy pre prijímateľa napíšte meno a zbor aby sme vedeli prideliť platbu k účastníkovi.

V cene je zahrnuté ubytovanie na 4 víkendy, strava, materiály potrebné k realizácii kurzu a dáke to prekvapko.

*Poplatok vraciame, len v prípade, že sa účastník nezúčastní ani jedného víkendu. Prosíme, aby dal v takom prípade prihlásený vedieť o svojej neúčasti čo najskôr, aby bolo možné uvoľniť miesto pre niekoho iného a nám to nespôsobovalo zbytočné komplikácie.

Aké podmienky musí spĺňať človek, ktorý sa chce prihlásiť na kurz?

 • Účastníci musia byť registrovaní členovia Slovenského skautingu
 • Účastníci musia mať vedemosti na úrovni nováčikovskej skúšky
 • Minimálny vek účastníkov je 14 rokov
 • Zborový alebo oddielový vodca je presvedčený, že je účastník vhodný kandidát

Organizačný poriadok SLSK, Kapitola 8 časť II. hovorí:

Podmienky účasti

 • Radcovský kurz je určený súčasným alebo potenciálnym radcom či zástupcom radcov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
  • vek 14+
  • splnený Nováčik
  • zložený skautský sľub
  • odporúčanie oddielového vodcu
 • Výnimku z týchto podmienok môže vydať predseda RpV po dohode s vodcom vzdelávacieho tímu.
 • Vzdelávací tím organizujúci radcovský kurz rozhoduje s konečnou platnosťou o prijatí/neprijatí účastníka na radcovský kurz.

Ak záujemca nespĺňa všetky podmienky účasti, ale jeho vodca je skalopevne presvedčený, že je vhodný kandidát, sme pripravení požiadať o výnimku.

Počet účastníkov

Maximálny počet účastníkov je 20.

*Ak počet prihlásených ľudí prevýši toto číslo, budeme brať za každý zbor max 3 ľudí, na základe priority, ktorú určí oddielový/zborový vodca.